Over Handelen in Leuven

Handelen in Leuven is een informatieblad voor de Leuvense winkeliers, horeca-ondernemers en zelfstandigen. Het blad wordt uitgegeven door de vzw Handelen in Leuven. In deze vereniging zetelen de volgende personen:

  • Yves De Pauw (voorzitter)
  • Rikky Evers (ondervoorzitter)
  • Luc Dewit (secretaris)
  • Mady Vandenbosch (coördinatrice De Langste Dag)
  • Eric Claes (hoofdredacteur)
  • Wouter Van Melkebeek (bestuurder)

Iedere Leuvense handelaar en zelfstandige krijgt dit tijdschrift gratis in de bus. Handelen in Leuven wordt zes keer per jaar via de post verspreid op ongeveer 3.200 exemplaren. Het magazine verschijnt volledig in kleur en telt gemiddeld 64 pagina's. De drukkosten worden gedragen door advertenties, de steun van vzw Leuven Handelt! en de stad Leuven.