Over Handelen in Leuven

Handelen in Leuven is een informatieblad voor de Leuvense winkeliers, horeca-ondernemers en zelfstandigen. Het blad wordt uitgegeven door de vzw Handelen in Leuven. In deze vereniging zetelen de volgende personen:

  • Yves De Pauw (voorzitter)
  • Rikky Evers (ondervoorzitter)
  • Luc Dewit (secretaris)
  • Mady Vandenbosch (coördinatrice De Langste Dag)
  • Eric Claes (journalist)
  • Wouter Van Melkebeek (bestuurder)

Iedere Leuvense handelaar en zelfstandige krijgt dit blad gratis in de bus. Handelen in Leuven wordt via de post verspreid op ongeveer 3.000 exemplaren. Het verschijnt volledig in kleur en telt gemiddeld 48 pagina's. De druk- en andere kosten worden gedragen door advertenties, de steun van vzw Leuven Handelt! en de stad Leuven.